Ang Alaska Fortified Powdered Milk Drink
with a balanced diet ay tulong sa growth at development!

1 sa bawat 3 batang Pilipino ay kulang sa tangkad para sa edad.
Ito ang stunted growth. Mayroon ding mga batang kulang sa bigat para sa kanilang edad. Sila ay underweight.
Dulot ito ng isa sa mas malaki nating problema - ang kakulangan sa nutrisyon. Tamang nutrisyon ang kailangan para matulungan ang batang Pilipinong tumangkad at bumigat. Tugunan ito with the new Alaska Fortified and a balanced diet.
Ang bagong Alaska Fortified, di lang mas pinasarap! May good source of vitamin D, high in calcium and iron, and packed with protein pa! Kasama ang wastong pagkain, bigyan sila ng new Alaska Fortified Powdered Milk Drink araw-araw - tulong sa growth at development!

Paano nakatutulong ang bagong Alaska Fortified
sa growth at development ng iyong anak?

Click (+) to find out.

+
Vitamin D helps in normal calcium absorption para mas malakas ang buto ng anak mo.
+
Nakatutulong ang calcium gawing stronger ang teeth and bones ng anak mo.
+
Ang iron ay nakatutulong sa normal function ng mga red blood cells.
+
Nakatutulong ang protein gawing stronger ang muscles ng anak mo.

Higit sa vitamin D, calcium, iron at protein, marami pa itong nutrients
na nakatutulong sa growth at development!

Vit A
Vit B2
Vit B12
Vit E
Vit A
Vit B2
Vit B12
Vit E
Vit A
Vit B2
 
 

The Alaska Fortified School Milk Program

The Alaska Fortified
School Milk Program

Layunin ng Alaska Fortified School Milk Program na mabigyan ng wastong nutrisyon ang batang Pilipino. Nililibot namin ang iba’t ibang public at private schools para mamigay ng gatas sa mga nangangailangan nito.

Kaakibat ang Department of Education, sabay-sabay nating tulungan ang kabataang Pilipino sa kanilang growth at development!

<

Nasa average height and weight ba ang iyong anak?
Tulungan siya sa kaniyang growth at development!

Based on WHO CGS, as cited in the FNRI-DOST Facts and Figures 2013.
Based on WHO CGS, as cited in the FNRI-DOST Facts and Figures 2013.
Try the Tangkad at Bigat Calculator now!

Tangkad at Bigat Calculator

Nasa average height and weight ba ang iyong anak?

Kid's Name:
Gender:
Birth:
Height:
Weight:
* This calculator is for kids aged 5 to 10 years only.
Parent's First Name*:
Parent's Last Name*:
Mobile Number*:
Email Address*:

Above Average Height

4'7" and up

Average Height

4'2" - 4'6"

Below Average Height

4'1" and below

Ang anak mo ay may tangkad na 4'4"

Para kay name na -year-old girl

The average height:

4’3”

Your kid's height:

4’4”
Your kid is at the average height for their age.

The average weight:

33.6 kg

Your kid's weight:

34.5 kg
Your kid is at the average weight for their age.

Bigyan siya ng Alaska Fortified araw-araw para tuluy-tuloy ang pag-abot sa kaniyang growth at development.

Wala pa rin tatalo sa Batang Alaska.
Tulong sa kaniyang growth at development
with a balanced diet.