Bakit kailangan ng Tikas, Lakas, at Talas?
Sing-along with Mommy Jolina to find out!

Tikas ng Katawan

Sa tindig pa lang kitang-kitang confident na! Ang Alaska Fortified ay rich in Calcium and may Vitamin D for bone growth.

Lakas ng Muscles

Kahit sa school o laro, may lakas makipagsabayan! Ang Alaska Fortified ay may Protein para sa muscle development.

Talas ng Isip

´Pag may talas ang isip, resourceful ´pag may challenge! Ang Alaska Fortified ay may highest level of Choline vs. other powdered milk brands na tulong sa brain function.

Paano nakakatulong ang bagong Alaska Fortified para maabot ang Talas, Tikas, at Lakas?

Click (+) to find out.
+
High in Calcium and Vitamin D
para sa TIKAS

Mahalaga ang Calcium para sa strong bones. Tumutulong naman ang Vitamin D sa Calcium absorption.
+
Highest levels of Choline vs. other powdered milk drink brands para sa TALAS
Tumutulong ang Choline sa brain function ng mga bata.
+
Source of Protein para sa LAKAS
Ang Protein ay nakakatulong sa muscle strength ng mga bata.

Ang Alaska Fortified, mas pinasarap na versus previous formulation at punung-puno pa sa nutrisyon!

Lahat ´yan sa abot-kayang halaga. ₱7.50 SRP na lang ang 33g pack! Mommies, ano pang hinihintay n´yo? Bili na sa suki n´yong tindahan!

Nasa tamang tangkad at bigat ba ang anak mo?

Calculate