Ang batang independent, matalas ang isip!

Ang kampante mommy, less worries kahit maiwan mag-isa sa school ang anak niya. May talas ng isip ang kanyang anak - independent at laging handa sa hamon, sa loob o labas man ng classroom. Paano natin silang matutulungang maging independent?

May nutrient na nakakatulong sa talas ng isip ng ating mga anak - ang Choline. Tumutulong ito sa brain function ng bata. Ayon sa ilang studies, nakitaan ng magandang performance sa school ang may sapat na levels ng Choline.

Ilan sa pagkukunan nito ay itlog, beef, cauliflower, at gatas. Ang Alaska Fortified Powdered Milk Drink ay may highest level of Choline vs. other powdered milk drink brands. ´Wag kakalimutang isama ito sa nutrisyong ibinibigay mo sa ´yong anak.

´Pag nasa school si bunso, dapat kampante ka. Ang talas ng kanyang isip, hinahanda siyang harapin ang mundo kahit kayo´y magkalayo.

Sources:
What Is Choline? An Essential Nutrient with Many Benefits - https://www.healthline.com/nutrition/what-is-choline
What Is Choline? Benefits, Sources & Signs of Choline Deficiency - https://draxe.com/what-is-choline
Choline: The Essential but Forgotten Nutrient - https://www.seattletimes.com/life/wellness/choline-the-essential-but-forgotten-nutrient

Ang Alaska Fortified 33g pack, mabibili na at an affordable price for only ₱7.50 SRP. Sumugod at bumili na sa suki n´yong tindahan, mommies!