Powdered Milk

Alaska Fortified Powdered Milk Drink


Ngayong utak na ang labanan, dapat may tulong panlaban sa ibang level na challenges! Bigyan sila ng bagong Alaska Fortified tuwing umaga!

Ito ang powdered milk drink na may TALAS supporting nutrients na Choline, Iodine at Iron. Meron din itong LAKAS supporting nutrients na Protein, Calcium, Vitamins D and C. Tulong para sa kumpletong nutrisyon kasama ang bagong Alaska Fortified with proper diet and exercise. #BagongAlaskaFortified

Available in

 • Pouch (33g)
 • Pouch (150g)
 • Pouch (300g)
 • Pouch (450g)
 • Pouch (680g)
 • Pouch (840g)
 • Pouch (1400g)
 • Pouch (1900g)

Get your favorite Alaska Milk products delivered right to your door. Order online now.

Buy now on Shopee
Buy now on Lazada
Buy now on LazMart

Alaska Fortified Powdered Milk Drink


Ngayong utak na ang labanan, dapat may tulong panlaban sa ibang level na challenges! Bigyan sila ng bagong Alaska Fortified tuwing umaga!

Ito ang powdered milk drink na may TALAS supporting nutrients na Choline, Iodine at Iron. Meron din itong LAKAS supporting nutrients na Protein, Calcium, Vitamins D and C. Tulong para sa kumpletong nutrisyon kasama ang bagong Alaska Fortified with proper diet and exercise. #BagongAlaskaFortified

Available in

 • Pouch (33g)
 • Pouch (150g)
 • Pouch (300g)
 • Pouch (450g)
 • Pouch (680g)
 • Pouch (840g)
 • Pouch (1400g)
 • Pouch (1900g)

Get your favorite Alaska Milk products delivered right to your door.
Order online now.

Buy now on Shopee

Buy now on Lazada

Buy now on LazMart